45907735-0-Australian-Flag-px83iwvtwwtxe9ay0bykx45y150v31kwpbj3w69jb4

Australia

Japan

44115210-0-French-Flag-px83i9dv61xrc092tjswos3f6i8oqlzma37yw98dmo

France

52353300-0-malaysia-162351-640-px8d6ut4yzwjz01n6j7g7qdumeli4i4wj1g09h20es

Malaysia

52353285-0-vietnam-26834-640-px8d6vqz5txuam0a11m2s85b7sgvc78mv63hqr0m8k

Viet Nam

new-zealand-flag-icon-300x209-2

New Zealand

Chính sách Bảo mật Việt Nam

Chính sách Bảo mật này (“Chính sách Bảo mật”) giải thích cách Buzzsaw Media thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân (được định nghĩa dưới đây) và quy định cơ sở để Thông tin Cá nhân chúng tôi thu thập từ hoặc về bạn sẽ được chúng tôi xử lý. Tài liệu này nhằm cung cấp thông tin ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu và dễ tiếp cận về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân – vui lòng đọc nó.
Chính sách bảo mật này áp dụng đối với chúng tôi, Buzzsaw Media, trang web của chúng tôi và các cuộc thi/quảng bá thương hiệu. (“chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” tùy vào ngữ cảnh).
Chính sách Bảo mật này thay thế và thay thế phiên bản cuối cùng của Chính sách Bảo mật này cho tất cả người sử dụng. Ở Việt Nam, Buzzsaw Media tuân theo Nghị định số 13/2023/ND-CP, Nghị định Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (PDPD) như người bán/mua thông tin cá nhân.

Thông tin Cá nhân

Thông tin được xác định là “thông tin cá nhân” theo Nghị định số 13/2023/ND-CP, Nghị định Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (PDPD) sẽ được thu thập, sử dụng, tiết lộ, giữ và quản lý theo quy định của Nghị định số 13/2023/ND-CP, Nghị định Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (PDPD). Thông tin cá nhân này bao gồm:

 • Thông tin mà bạn chọn cung cấp khi đăng ký tự nguyện, như tên của bạn, địa chỉ, ngày sinh và số điện thoại; và
 • Thông tin bạn cung cấp khi trả lời các câu hỏi trên trang web của chúng tôi để tham gia các cuộc thi, chẳng hạn như thông tin về bạn và gia đình bạn, đặc điểm dân số và lối sống, hành vi mua sắm, và sở thích và quan tâm của bạn đối với sản phẩm, truyền thông và phương tiện truyền thông.
 • Thông tin về các trang bạn xem và các liên kết bạn nhấp vào, bao gồm quảng cáo, thông qua các công nghệ internet phổ biến như cookie và web beacon, cũng như địa chỉ IP của bạn, là một số được tự động gán cho máy tính của bạn khi bạn sử dụng internet.

Sử dụng

Chúng tôi sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp như được cho phép theo Nghị định số 13/2023/ND-CP, Nghị định Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (PDPD). Tất cả các cuộc thi, quảng bá hoặc quảng cáo của chúng tôi mà bạn đồng ý chúng tôi thu thập thông tin của bạn sẽ bao gồm tuyên bố sau đây mô tả cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn:

“Người tổ chức có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác quảng bá khác (cùng nhau là đối tác của chúng tôi), người có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của họ (cùng nhau là đối tác của họ), có thể đặt ở nước ngoài.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi, đối tác và chi nhánh cũng như đối tác và chi nhánh của họ có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây:

 • Quảng cáo, tiếp thị và mục tiêu quảng cáo bao gồm tiếp thị trực tiếp và hỗ trợ tiếp thị trực tiếp;
 • Tạo thông tin, hướng dẫn và thực hiện chiến dịch, xác nhận, mô hình hóa, kết hợp thông tin với thông tin khác thu được từ nguồn và bên khác;
 • Gắn thêm thông tin vào cơ sở dữ liệu để liên kết và tạo hồ sơ cho mục đích tiếp thị số và chiến dịch;
 • Liên kết dữ liệu, tệp, hồ sơ và thông tin khác, nền tảng
 • Kênh giao tiếp với dữ liệu, tệp, hồ sơ và thông tin khác
 • Hỗ trợ, cung cấp, hỗ trợ và sắp xếp triển khai chiến dịch, quảng cáo, tiếp thị, quảng bá và các hoạt động liên quan đến việc hỗ trợ hoặc thúc đẩy triển khai các chiến dịch tiếp thị trực tiếp.
 • Xem xét và đánh giá dữ liệu cụ thể
 • Xác định người tiêu dùng mới trên nhiều kênh tiếp thị
 • Phân đoạn khách hàng hiện tại hoặc tiềm năng thành nhóm có đặc điểm tương tự
 • Hiểu rõ các đặc điểm có thể của khách hàng hiện tại hoặc tiềm năng
 • Phân đoạn khách hàng hiện tại hoặc tiềm năng thành nhóm có đặc điểm tương tự
 • Dự đoán hành vi của khách hàng
 • Tạo và duy trì đối tượng tùy chỉnh
 • Tiến hành liên kết dữ liệu và kết hợp dữ liệu với dữ liệu khác được giữ bởi đối tác của chúng tôi, các cơ thể liên quan hoặc bên thứ ba để xác nhận, cập nhật hoặc tăng cường danh tính, thông tin liên hệ hoặc thông tin liên quan của khách hàng hiện tại hoặc tiềm năng; và/hoặc tiến hành
 • Xác nhận, cập nhật hoặc tăng cường danh tính, thông tin liên hệ hoặc thông tin liên quan của khách hàng hiện tại hoặc tiềm năng; và/hoặc tiến hành các hoạt động phân tích dữ liệu khác đối với khách hàng hiện tại hoặc tiềm năng.”

Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp trừ khi:

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn

Bạn có kỳ vọng hợp lý rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng cho mục đích tiếp thị trực tiếp; và

Chúng tôi đã cung cấp cho bạn một cơ chế tùy chọn rời khỏi và bạn đã không tùy chọn rời khỏi.

HOẶC

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn hoặc ai đó khác; và

Bạn không có kỳ vọng hợp lý rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng cho mục đích tiếp thị trực tiếp;

nhưng bạn đã đồng ý hoặc không khả thi để có được sự đồng ý của bạn; và

Chúng tôi đã cung cấp cho bạn một cơ chế tùy chọn rời khỏi và bạn đã không tùy chọn rời khỏi.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập cũng giúp chúng tôi tối ưu hóa dịch vụ của bạn bằng cách:

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn hoặc ai đó khác; và

Hiển thị nội dung và quảng cáo được tùy chỉnh theo sở thích và quan tâm của bạn. Ví dụ, các ưu đãi dành cho chủ nhân thú cưng chỉ hiển thị đối với người dùng có thú cưng.

Thông báo cho bạn về các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi và của các đối tác và nhà tài trợ giải thưởng chọn lọc của chúng tôi từ thời gian này sang thời gian khác và chỉ khi có sự cho phép của bạn được bạn cung cấp bằng cách chọn vào đăng ký. Nếu bạn tùy chọn rời khỏi đăng ký, chúng tôi sẽ không gửi thông tin này đến bạn.

Chúng tôi cũng tiến hành khảo sát nội bộ, phân tích và biên soạn báo cáo, và thu thập thông tin dưới dạng tập hợp (“thông tin tập hợp”). Thông tin tập hợp này không xác định bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin tập hợp để thiết kế các ưu đãi của đối tác được chọn và các nhà tài trợ giải thưởng cuộc thi càng hiệu quả càng tốt.

Thông tin Thiết bị

Chúng tôi cũng tự động thu thập một số dữ liệu từ việc bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) một số hoặc tất cả các thông tin sau: Cách bạn kết nối với internet (bao gồm địa chỉ IP), cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi, độ phân giải màn hình, dữ liệu trình duyệt được lưu trữ trên thiết bị của bạn (như cookie – xem thêm Chính sách Cookie của chúng tôi), thông tin về phần mềm thiết bị bạn đang sử dụng như trình duyệt internet và dữ liệu vị trí (thành phố, khu vực của địa chỉ IP bạn đã sử dụng khi truy cập dịch vụ của chúng tôi). Chúng tôi chỉ sẽ lưu giữ thông tin Thiết bị của bạn trong vòng 24 tháng kể từ ngày thu thập.

Tiết lộ

Ngoại trừ những điều mô tả trong chính sách bảo mật này và được phép theo Nghị định số 13/2023/ND-CP, Nghị định Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (PDPD), chúng tôi giữ thông tin cá nhân của bạn là bí mật và không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho mục đích xác định hoặc chuyển giao nó cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho một tổ chức khác nếu mục đích là để hỗ trợ tiếp thị trực tiếp. Chúng tôi sẽ ngừng tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho một tổ chức khác với mục đích tiếp thị trực tiếp trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi bạn yêu cầu chúng tôi dừng lại. Nếu bạn hỏi về nguồn thông tin của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về danh tính của nguồn thông tin này trong một khoảng thời gian hợp lý trừ khi việc này không thực tế và không hợp lý để làm như vậy. Vui lòng lưu ý rằng Nghị định số 13/2023/ND-CP, Nghị định Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (PDPD) bao gồm các quy định có thể bắt buộc chúng tôi phải tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp hạn chế. Nhân viên của chúng tôi chỉ có quyền truy cập vào thông tin mà họ cần cho công việc của họ. Nếu bạn thắng cuộc trong cuộc thi của chúng tôi, đó là điều kiện tham gia, được quy định trong Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi, bạn cho phép chúng tôi xuất bản tên đầu tiên của bạn, nơi xuất xứ và một bức ảnh của bạn trên một trong các trang internet của chúng tôi. Chúng tôi có thể chuyển giao, bán hoặc giao nhiệm vụ thông tin tập hợp cho bất kỳ tổ chức nào mà chúng tôi bán toàn bộ hoặc một phần của doanh nghiệp của mình, hoặc cho những khách hàng của chúng tôi mà chúng tôi xem là thích hợp.

Công Nghệ Theo Dõi được Sử Dụng trong Email Tiếp Thị Của Chúng Tôi

Buzzsaw Media có thể sử dụng công nghệ theo dõi hiệu suất trong các email của chúng tôi để cải thiện giao tiếp trong tương lai với bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể thu thập thông tin bao gồm (nhưng không giới hạn) thời gian và ngày mà bạn mở email của chúng tôi và loại thiết bị được sử dụng để mở email.

Chúng tôi sử dụng thông tin này chủ yếu để hiểu xem email của chúng tôi có được mở và những liên kết nào được nhấp vào bởi khách hàng của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện email và các giao tiếp khác (bao gồm Bưu điện, SMS, thông báo ứng dụng và quảng cáo số) mà chúng tôi gửi hoặc hiển thị cho bạn, và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này với các tổ chức khác để giúp họ cải thiện giao tiếp của họ với bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại info@buzzsawmedia.com.au hoặc viết thư đến Buzzsaw Media Pty Ltd, Suite 2909, Tầng 26, Tòa Nhà West Lotte Centre, 54 Lê Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Email: info@8ddigital.com.au.

Truy Cập, Phàn Nàn, Sửa Chữa và Xóa Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn là chính xác và cập nhật. Bạn có thể truy cập thông tin cá nhân của mình hoặc gửi phàn nàn hoặc yêu cầu rằng:

Thông tin cá nhân của bạn được sửa chữa. Nếu chúng tôi sửa chữa thông tin cá nhân của bạn đã được tiết lộ cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để thông báo cho bên thứ ba về sự sửa chữa.;

Tài khoản của bạn bị xóa; và

Chúng tôi cung cấp cho bạn nguồn thông tin của bạn trừ khi điều này không hợp lý hoặc không thực tế để làm như vậy.

Vui lòng gửi email cho chúng tôi tại info@buzzsawmedia.com.au và chúng tôi sẽ phản hồi trong một khoảng thời gian hợp lý. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo bằng văn bản theo Nghị định số 13/2023/ND-CP, Nghị định Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (PDPD) nếu chúng tôi từ chối sửa chữa thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý trong tình huống để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi sự lạm dụng, can thiệp và mất mát. Nếu chúng tôi không còn cần thông tin cá nhân của bạn và pháp luật không yêu cầu điều đó, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để hủy thông tin và giữ nguyên tính nặng của nó.

Quyền Riêng Tư của Trẻ Em

Buzzsaw Media không cho phép quảng cáo được định向trực tiếp về cá nhân dưới 18 tuổi.

Buzzsaw Media không có ý định thu thập Thông tin Cá nhân từ hoặc liên quan đến trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu chúng tôi phát hiện rằng chúng tôi đã thu thập Thông tin Cá nhân của một trẻ em dưới 18 tuổi, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu đó khỏi hệ thống của chúng tôi.

Buzzsaw Media khuyến khích cha mẹ và người giám hộ theo dõi hoạt động trực tuyến của trẻ em của họ.

Nơi Chúng Tôi Lưu Trữ Thông Tin Của Bạn

Suite 2909, Tầng 26, Tòa Nhà West Lotte Centre, 54 Lê Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam là nơi lưu trữ cơ sở dữ liệu của chúng tôi tại Việt Nam. Chúng tôi cũng hoạt động ở nhiều nơi khác trong và ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu, vì vậy chúng tôi có thể truy cập và chuyển thông tin cá nhân của bạn đến những địa điểm này. Đừng lo lắng, bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi truy cập hoặc chuyển đến những địa điểm này cũng được bảo vệ theo các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu Châu Âu. Chúng tôi cũng có thể chuyển dữ liệu của bạn đến các đối tác của chúng tôi tại Hoa Kỳ.

Mặc dù các quốc gia trong Khu vực Kinh tế Châu Âu đều đảm bảo các luật bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt, nhưng có những phần của thế giới có thể không đảm bảo chất lượng pháp lý bảo vệ tốt như những quốc gia này đối với thông tin cá nhân của bạn.

Để đảm bảo chúng tôi giữ an toàn thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt khi chuyển nó ra nước ngoài. Ví dụ:

 • Gửi thông tin cá nhân của bạn đến các quốc gia được Ủy ban Châu Âu chấp thuận với luật bảo vệ dữ liệu chất lượng cao, như Thụy Sĩ, Canada và Đảo Man.
 • Ký kết hợp đồng với người nhận thông tin cá nhân của bạn để cung cấp một cấp độ bảo vệ chất lượng cao phù hợp.
 • Gửi thông tin cá nhân của bạn đến một tổ chức thành viên được Ủy ban Châu Âu chấp thuận cung cấp cấp độ bảo vệ chất lượng cao. Ví dụ, Chương trình Privacy Shield tồn tại ở Hoa Kỳ.
 • Tất cả các chuyển dữ liệu sẽ tuân theo quy định của Nghị định số 13/2023/ND-CP, Nghị định Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (PDPD).

Bảo Mật

Chúng tôi lưu trữ tất cả thông tin cá nhân mà bạn gửi cho chúng tôi theo quy định của Nghị định số 13/2023/ND-CP, Nghị định Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (PDPD). Thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ trong một máy chủ cơ sở dữ liệu, nằm tại Việt Nam. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc công bố thông tin do lỗi trong quá trình truyền tải hoặc do truy cập trái phép của bên thứ ba. Bạn nên nhận thức rằng thông tin mà bạn tự nguyện tiết lộ trên internet, ví dụ như trong diễn đàn thảo luận, qua email hoặc trong các phòng trò chuyện, có thể được người khác sử dụng. Chúng tôi không theo dõi hành động của khách truy cập và người dùng đã đăng ký của chúng tôi. Nếu bạn tiết lộ thông tin cá nhân, bạn làm điều đó tự nguyện và hiểu rằng thông tin này có thể được thu thập và sử dụng bởi người khác. Việc bạn nhận được thông điệp không mong muốn hay không là do bạn, vì bạn một mình chịu trách nhiệm về việc giữ kín địa chỉ email của mình.

Bảo Quản Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian không xác định để chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp các ưu đãi và khuyến mãi từ chúng tôi và đối tác của chúng tôi mà chúng tôi cảm thấy phù hợp với hồ sơ của bạn. Chúng tôi cũng có thể giữ lại thông tin để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết bất kỳ tranh chấp nào và thực hiện quyền lợi của chúng tôi. Những lý do này có thể thay đổi từ một mảnh thông tin sang một mảnh thông tin khác và phụ thuộc vào chương trình khuyến mãi, cuộc thi hoặc chiến dịch mà bạn đã đăng ký, nên thời gian giữ thông tin cá nhân của bạn có thể thay đổi.

Trong mọi trường hợp, nhu cầu sử dụng thông tin cá nhân của bạn sẽ được đánh giá lại định kỳ, và thông tin không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích nào sẽ được xóa bỏ.

Thông Tin Khác

Chính sách bảo mật này luôn sẵn có cho bạn mọi lúc. Nó có thể được thay đổi từ thời gian này sang thời gian khác. Hoặc nếu bạn cần thêm thông tin, hoặc nếu bạn có bất kỳ ý kiến phản đối hoặc câu hỏi nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại info@buzzsawmedia.com.au, hoặc viết thư đến Buzzsaw Media Pty Ltd, Suite 2909, Tầng 26, Tòa Nhà West Lotte Centre, 54 Lê Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Email: info@buzzsawmedia.com.au. Website: www.buzzsawmedia.com.au.