45907735-0-Australian-Flag-px83iwvtwwtxe9ay0bykx45y150v31kwpbj3w69jb4

Australia

Japan

44115210-0-French-Flag-px83i9dv61xrc092tjswos3f6i8oqlzma37yw98dmo

France

52353300-0-malaysia-162351-640-px8d6ut4yzwjz01n6j7g7qdumeli4i4wj1g09h20es

Malaysia

52353285-0-vietnam-26834-640-px8d6vqz5txuam0a11m2s85b7sgvc78mv63hqr0m8k

Viet Nam

new-zealand-flag-icon-300x209-2

New Zealand

Dasar Privasi Malaysia

Siapakah Buzzsaw Media dan bagaimana anda boleh menghubungi kami?

Apabila kita merujuk kepada “Buzzsaw Media” dalam dasar privasi ini, kita merujuk kepada Buzzsaw Media Pty Ltd. Kami merupakan sebuah syarikat swasta dengan ibu pejabat korporat kami di Melbourne, Australia. Kami juga mempunyai pejabat-pejabat di New Zealand, Indonesia, Thailand, Hong Kong, Kuala Lumpur, Vietnam, dan United Kingdom.

Jika terdapat perkara yang tidak jelas dalam Dasar Privasi ini, sila hubungi pegawai perlindungan data kami di info@buzzsawmedia.com.au. Dasar privasi ini merujuk kepada pengumpulan maklumat peribadi di dalam negara Malaysia.

Buzzsaw Media Pty Ltd – Dasar Privasi

Dasar Privasi Ini (“Dasar Privasi”) menjelaskan bagaimana Buzzsaw Media mengumpul dan menggunakan Maklumat Peribadi (ditakrifkan di bawah) dan menetapkan asas di mana Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan dari atau tentang anda akan diproses oleh kami. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan maklumat yang ringkas, telus, dapat difahami, dan mudah diakses mengenai bagaimana kami memproses data peribadi – sila baca dengan teliti.

Dasar privasi ini terpakai kepada kami, Buzzsaw Media, laman web kami dan pertandingan/promosi jenama. (“kami”, “kita” atau “kami” seperti yang dibutuhkan konteks).

Dasar Privasi Ini menggantikan dan menggantikan versi terakhir Dasar Privasi ini untuk semua pengguna. Di Malaysia, Buzzsaw Media terikat oleh Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) sebagai penjual/pembeli maklumat peribadi. Ini diatur oleh Jabatan Perlindungan Data Peribadi (PDPD).

Maklumat Peribadi

Maklumat yang ditakrifkan sebagai “maklumat peribadi” dalam Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) akan dikumpul, digunakan, didedahkan, disimpan, dan diuruskan mengikut kehendak Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA). Maklumat peribadi ini termasuk:

 • maklumat yang anda pilih untuk berikan kepada kami apabila anda mendaftar secara sukarela, seperti nama, alamat, tarikh lahir, dan nombor telefon; dan
 • maklumat yang anda berikan apabila menjawab soalan di laman web kami untuk menyertai pertandingan, seperti maklumat mengenai anda dan isi rumah anda, demografi dan gaya hidup anda, tingkah laku pembelian anda, dan keutamaan dan minat anda berkenaan produk, komunikasi, dan media.
 • maklumat tentang halaman yang anda lihat, dan pautan yang anda klik, termasuk iklan, melalui teknologi internet yang biasa seperti kuki dan web beacon, dan alamat IP anda, yang merupakan nombor yang diberikan secara automatik kepada komputer anda apabila anda menggunakan internet.

Penggunaan

Kami menggunakan dan/atau mendedahkan maklumat peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung seperti yang dibenarkan oleh Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA). Semua pertandingan, promosi, atau iklan kami di mana anda bersetuju untuk kami mengumpul maklumat anda akan merangkumi kenyataan berikut yang menerangkan cara kami menggunakan data anda:

“Penggiat boleh berkongsi maklumat anda dengan pembekal perkhidmatan dan rakan promosi lain (bersama-sama, rakan kami), yang mungkin juga berkongsi maklumat anda dengan pembekal perkhidmatan dan rakan mereka (bersama-sama, rakan mereka) yang mungkin berada di luar negara.

 

Anda bersetuju bahawa kami, rakan-rakan dan rakan kongsi kami dan rakan-rakan dan rakan kongsi mereka masing-masing boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan berikut:”

 • tujuan pengiklanan, pemasaran, dan promosi termasuk pemasaran langsung dan memudahkan pemasaran langsung;
 • mencipta pandangan, mengarahkan dan menyasarkan kempen, pengesahan, pemodelan, pencocokan data dan mengumpulkan maklumat dengan maklumat lain yang diperoleh dari sumber dan pihak lain;
 • melampirkan maklumat ke pangkalan data untuk tujuan pengaitan dan profil untuk pemasaran digital dan tujuan kempen;
 • pengaitan data, fail, rekod, dan maklumat lain, platform – saluran penghantaran ke data lain, fail, rekod, dan maklumat
 • memudahkan, menyediakan, membantu dan menyusun pelaksanaan kempen, pengiklanan, pemasaran, promosi, dan aktiviti berkaitan termasuk membantu atau memudahkan pelaksanaan kempen pemasaran langsung.
 • menyemak dan menilai data khusus
 • mengenal pasti pelanggan baru melalui pelbagai saluran pemasaran
 • menyekat pelanggan sebenar atau berpotensi ke dalam kumpulan dengan ciri-ciri yang serupa
 • memahami ciri-ciri yang mungkin pelanggan sebenar atau berpotensi
 • menyekat pelanggan sebenar atau berpotensi ke dalam kumpulan dengan ciri-ciri yang serupa
 • meramalkan tingkah laku pelanggan
 • membuat dan mengekalkan audiens tersuai
 • menjalankan pengaitan data dan pencocokan data dengan data lain yang dipegang oleh rakan kongsi kami, entiti berkaitannya, atau Pihak Ketiga untuk mengesahkan, mengemaskini, atau meningkatkan identiti, maklumat hubungan, atau maklumat berkaitan pelanggan sebenar atau berpotensi: dan / atau menjalankan
 • mengesahkan, mengemaskini atau meningkatkan identiti, maklumat hubungan, atau maklumat berkaitan pelanggan sebenar atau berpotensi; dan / atau menjalankan aktiviti analisis data lain berkenaan dengan pelanggan sebenar atau berpotensi.

 

Kami tidak akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk pemasaran langsung kecuali:

Kami mengumpul maklumat dari anda

Anda mempunyai harapan yang munasabah bahawa maklumat peribadi anda akan digunakan untuk pemasaran langsung; dan

Kami telah menyediakan mekanisme penolakan dan anda tidak menolak.

ATAU

Kami mengumpul maklumat dari anda atau seseorang selain anda; dan

Anda tidak mempunyai harapan yang munasabah bahawa maklumat peribadi anda akan digunakan untuk pemasaran langsung;

tetapi anda telah memberikan persetujuan anda atau tidak praktikal untuk mendapatkan persetujuan anda; dan

Kami telah menyediakan mekanisme penolakan dan anda tidak menolak.

Maklumat peribadi yang kami kumpul juga membolehkan kami mengoptimumkan perkhidmatan kami kepada anda dengan:

Kami mengumpul maklumat dari anda atau seseorang selain anda; dan

Menampilkan kandungan dan pengiklanan yang disesuaikan dengan kehendak dan minat anda. Sebagai contoh, tawaran untuk pemilik haiwan peliharaan ditampilkan hanya kepada pengguna yang mempunyai haiwan peliharaan.

Maklumkan anda tentang perkhidmatan dan produk kami serta rakan-rakan pilihan kami dan penaja hadiah dari semasa ke semasa dan hanya dengan kebenaran anda yang anda berikan dengan mendaftar, jika anda menolak pada pendaftaran kami tidak akan menghantar maklumat ini.

 

Kami juga menjalankan tinjauan dalaman, menganalisis dan menyusun laporan, dan mengumpul maklumat dalam bentuk agregat (“maklumat yang digabungkan”). Maklumat yang digabungkan ini tidak mengenal pasti anda. Kami menggunakan maklumat yang digabungkan ini untuk merancang tawaran rakan-rakan pilihan kami dan penaja hadiah pertandingan seefektif mungkin.

Maklumat Peranti

Kami juga mengumpul beberapa data secara automatik dari lawatan anda ke laman web kami atau penggunaan perkhidmatan kami. Ini mungkin termasuk (tetapi tidak terhad kepada) beberapa atau semua yang berikut: Bagaimana anda menyambungkan ke internet (termasuk alamat IP), bagaimana anda berinteraksi dengan laman web kami, resolusi skrin, data pelayar yang disimpan pada peranti anda (seperti kuki – lihat juga polisi Kuki kami), maklumat tentang perisian peranti yang anda gunakan seperti pelayar internet dan data lokasi (bandar, kawasan alamat IP yang anda gunakan semasa mengakses perkhidmatan kami). Kami hanya akan menyimpan maklumat Peranti anda selama 24 bulan dari tarikh pengumpulan.

Pendedahan

Kecuali seperti yang dijelaskan dalam dasar privasi ini dan dibenarkan oleh Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA), kami mengekalkan maklumat peribadi anda secara rahsia dan kami tidak mendedahkan maklumat peribadi anda untuk tujuan pengenalan atau menyampaikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan anda. Anda boleh meminta kami untuk tidak mendedahkan maklumat peribadi anda kepada organisasi lain jika tujuannya adalah untuk memudahkan pemasaran langsung. Kami akan berhenti mendedahkan maklumat peribadi anda kepada organisasi lain untuk tujuan pemasaran langsung dalam masa yang munasabah selepas anda meminta kami untuk berhenti. Jika anda bertanya mengenai sumber maklumat kami, kami akan memberitahu anda identiti sumber ini dalam tempoh yang munasabah kecuali ia tidak praktikal dan tidak munasabah untuk dilakukan. Harap maklum bahawa Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) termasuk peruntukan yang mungkin memaksa kami untuk melepaskan maklumat peribadi anda dalam keadaan terhad tertentu. Kakitangan kami hanya mempunyai akses kepada maklumat yang diperlukan untuk kerja mereka. Jika anda memenangi pertandingan kami, itu adalah syarat kemasukan, seperti yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat kami, bahawa anda memberi kami kebenaran untuk menerbitkan nama pertama, tempat asal, dan gambar anda di salah satu halaman internet kami. Kami boleh memindahkan, menjual, atau menyerahkan maklumat yang digabungkan kepada mana-mana entiti yang kami alihkan seluruhnya atau sebahagiannya dari perniagaan kami, atau kepada pelanggan kami yang kami anggap sesuai.

Teknologi Penjejak yang Kami Guna

Teknologi Penjejak yang Digunakan dalam Emel Pemasaran Kami

Buzzsaw Media mungkin menggunakan teknologi penjejak prestasi dalam emel-emel kami untuk meningkatkan interaksi masa depan kami dengan anda. Ini bermakna kami dapat merekod maklumat termasuk (tetapi tidak terhad kepada) masa dan tarikh anda membuka emel-emel kami dan jenis peranti yang digunakan untuk membuka emel.

Kami menggunakan maklumat ini utamanya untuk memahami sama ada emel-emel kami dibuka dan pautan apa yang diklik oleh pelanggan kami. Kami kemudian menggunakan maklumat ini untuk meningkatkan emel-emel dan komunikasi lain (termasuk Pos, SMS, pemberitahuan aplikasi, dan pengiklanan digital) yang kami hantar atau paparkan kepada anda, dan perkhidmatan yang kami sediakan.

Kami mungkin berkongsi maklumat ini dengan organisasi lain untuk membantu mereka meningkatkan interaksi mereka dengan anda. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila email kepada kami di info@buzzsawmedia.com.au, atau tulis kepada Buzzsaw Media Pty Ltd, c/o 1-23-5 Menara Bangkok Bank Berjaya Central Park, 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia. Emel: info@buzzsawmedia.com.au.

Akses, Aduan, Pembetulan, dan Padam Maklumat Peribadi

Kami akan mengambil langkah-langkah munasabah untuk memastikan bahawa maklumat peribadi anda adalah tepat dan terkini. Anda boleh mengakses maklumat peribadi anda atau membuat aduan atau permintaan bahawa:

Maklumat peribadi anda dikemaskini. Jika kami mengemaskini maklumat peribadi anda yang telah didedahkan kepada pihak ketiga, kami akan mengambil langkah-langkah munasabah untuk memaklumkan pihak ketiga mengenai pembetulan itu.;

Akaun anda dipadam; dan

Kami menyediakan anda dengan sumber maklumat anda kecuali ia tidak munasabah atau tidak praktikal untuk dilakukan.

Sila hantar emel kepada kami, di info@buzzsawmedia.com.au dan kami akan memberi respons dalam tempoh yang munasabah. Kami akan memberikan anda notis bertulis di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) jika kami enggan untuk membetulkan maklumat peribadi anda. Kami akan mengambil langkah-langkah yang munasabah dalam keadaan untuk melindungi maklumat peribadi dari penyalahgunaan, gangguan, dan kehilangan. Jika kami tidak lagi memerlukan maklumat peribadi anda, dan undang-undang tidak mengkehendakinya, kami akan mengambil langkah-langkah munasabah untuk memusnahkan maklumat tersebut dan menyamar-kan identitinya.

Privasi Kanak-Kanak

Buzzsaw Media tidak membenarkan iklan ditargetkan kepada individu di bawah umur 18 tahun.

Buzzsaw Media tidak sengaja mengumpul Maklumat Peribadi dari atau mengenai kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Jika kami mengetahui bahawa kami telah mengumpul Maklumat Peribadi tentang seorang kanak-kanak di bawah umur 18 tahun, kami akan memadamkan data itu dari sistem kami.Buzzsaw Media menggalakkan ibu bapa dan penjaga untuk memantau aktiviti anak-anak mereka dalam talian.

Di Mana Kami Menyimpan Maklumat Anda 1-23-5 Menara Bangkok Bank Berjaya Central Park, 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia adalah tempat penyimpanan pangkalan data kami di Malaysia. Kami juga beroperasi di tempat lain di dalam dan di luar Kawasan Ekonomi Eropah, jadi kami mungkin mengakses maklumat peribadi anda dari dan memindahkannya ke lokasi-lokasi ini juga. Jangan risau, bagaimanapun, maklumat peribadi yang kami akses dari atau pindahkan ke lokasi-lokasi ini dilindungi oleh standard perlindungan data Eropah. Kami juga boleh memindahkan data anda kepada rakan kongsi kami di Amerika Syarikat.

Walaupun negara-negara di dalam Kawasan Ekonomi Eropah memastikan undang-undang perlindungan data yang ketat, terdapat bahagian dunia yang mungkin tidak begitu ketat dan tidak menyediakan tahap perlindungan undang-undang yang sama berkaitan dengan maklumat peribadi anda.

 

Untuk memastikan kami menjaga maklumat peribadi anda dengan selamat, kami mengamalkan langkah-langkah perlindungan yang ketat apabila memindahkannya ke luar negara. Contohnya:

Menghantar maklumat peribadi anda ke negara-negara yang diluluskan oleh Komisen Eropah sebagai mempunyai undang-undang perlindungan data berkualiti tinggi, seperti Switzerland, Kanada, dan Pulau Man.

 

Menetapkan kontrak dengan penerima maklumat peribadi anda yang menyediakan tahap perlindungan berkualiti tinggi yang sesuai.

Menghantar maklumat peribadi anda kepada organisasi ahli yang diluluskan oleh Komisen Eropah sebagai menyediakan tahap perlindungan berkualiti tinggi. Contohnya, Skim Privasi yang wujud di AS.

Keselamatan

Buzzsaw Media does not allow advertisements to be targeted at individuals under the age of 18.

Buzzsaw Media does not knowingly collect Personal Information from or about children under the age of 18. If we learn that we have collected Personal Information on a child under the age of 18, we will delete that data from our systems.

Buzzsaw Media encourages parents and guardians to monitor their children’s activities online.

Where Do We Store Your Information

Kami menyimpan semua maklumat peribadi yang anda hantar kepada kami mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA). Maklumat peribadi anda disimpan dan disimpan dalam pelayan pangkalan data, yang terletak di Malaysia. Kami tidak menganggap tanggungjawab untuk penerbitan maklumat tersebut disebabkan oleh kesilapan semasa penghantaran atau oleh akses yang tidak sah oleh pihak ketiga. Anda perlu sedar bahawa maklumat yang anda dedahkan secara sukarela di atas internet, misalnya, dalam forum perbincangan, melalui emel, atau dalam bilik sembang, boleh digunakan oleh orang lain. Kami tidak memantau tindakan pelawat dan pengguna berdaftar kami. Jika anda mendedahkan maklumat peribadi, anda melakukannya atas risiko anda sendiri dan memahami bahawa maklumat ini boleh dikumpul dan digunakan oleh orang lain. Sama ada anda menerima mesej yang tidak diingini atau tidak, terserah kepada anda kerana anda sendiri bertanggungjawab untuk menyembunyikan alamat emel anda.

Berapa lama kami menyimpan maklumat peribadi anda?

 

Kami akan menyimpan maklumat peribadi anda untuk tempoh yang tidak terhad agar kami dapat terus memberi anda tawaran dan promosi dari kami dan rakan kongsi kami yang kami rasa sesuai dengan profil anda. Kami juga boleh menyimpannya untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami, menyelesaikan sebarang pertikaian, dan menegakkan hak kami. Alasan-alasan ini boleh berbeza dari satu maklumat ke maklumat yang lain dan bergantung pada promosi, pertandingan, atau kempen yang anda sertai, jadi tempoh penyimpanan maklumat peribadi anda boleh berbeza.

Dalam semua kes, keperluan kami untuk menggunakan maklumat peribadi anda akan dinilai semula secara berkala, dan maklumat yang tidak lagi diperlukan untuk apa-apa tujuan akan dimusnahkan. Maklumat lain

 

Dasar privasi ini sentiasa boleh didapati oleh anda. Ia mungkin diubah dari semasa ke semasa. Atau Sekiranya anda memerlukan maklumat lanjut, atau jika anda mempunyai sebarang bantahan atau soalan, sila emel kepada kami di info@buzzsawmedia.com.au, atau tulis kepada Buzzsaw Media Pty Ltd,1-23-5 Menara Bangkok Bank Berjaya Central Park, 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia. Emel : info@buzzsawmedia.com.au Laman Web: www.buzzsawmedia.com.au