Dell Precision T5500

Pernah mahu berdagang seperti profesional?

Dikuasakan oleh Dell dengan stesen kerja Precision T5500 yang sesuai untuk tingkat perdagangan kewangan, anda akan dapat mengimbas pasaran dengan suapan langsung daripada tradingview.com menggunakan monitor 4K 43” baharu Dell yang membolehkan anda melihat berbilang pasaran secara langsung dan perkara yang dilakukan oleh peniaga profesional lain.

Untuk Menang, masukkan butiran anda di bawah. 

Masukkan butiran anda  Penganjur boleh berkongsi maklumat anda dengan pembekal perkhidmatannya dan rakan kongsi promosi lain (bersama-sama, rakan kongsi kami), yang mungkin juga berkongsi maklumat anda dengan pembekal perkhidmatan dan rakan kongsi mereka (bersama-sama, rakan kongsi mereka) yang mungkin berada di luar negara. Anda bersetuju bahawa kami, rakan kongsi dan ahli gabungan kami serta rakan kongsi dan ahli gabungan masing-masing boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan berikut:

  memudahkan, menyediakan, membantu dan mengatur penyebaran kempen, pengiklanan, pemasaran, promosi dan aktiviti berkaitan untuk termasuk untuk membantu atau memudahkan penggunaan kempen pemasaran langsung aktiviti analitik data lain berkenaan dengan pelanggan sebenar atau bakal pelanggan.

  • Tujuan pengiklanan, pemasaran dan promosi termasuk pemasaran langsung dan memudahkan pemasaran langsung;
  • Mencipta cerapan, mengarahkan dan menangani kempen, mengesahkan, memodelkan, pemadanan data dan mengagregatkan maklumat dengan maklumat lain yang diperoleh daripada sumber dan pihak lain;
  • Menambahkan maklumat ke pangkalan data untuk tujuan pautan dan pemprofilan untuk tujuan pemasaran dan kempen digital;
  • Pautan data, fail, rekod dan maklumat lain, platform
  • Saluran penghantaran ke data, fail, rekod dan maklumat lain
  • Memudahkan, menyediakan, membantu dan mengatur penempatan kempen, pengiklanan, pemasaran, promosi dan aktiviti yang berkaitan termasuk untuk membantu atau memudahkan penggunaan kempen pemasaran langsung.
  • Menyemak dan menilai data khusus.
  • Bahagikan pelanggan sebenar atau bakal pelanggan ke dalam kumpulan dengan ciri yang serupa
  • Mengenal pasti pengguna baharu merentasi pelbagai saluran pemasaran;;
  • Fahami kemungkinan ciri pelanggan sebenar atau bakal pelanggan;
  • Ramalkan tingkah laku pelanggan;
  • Mencipta dan mengekalkan khalayak tersuai;
  • Mencipta dan mengekalkan khalayak tersuai;
  • Menjalankan pautan data dan pemadanan data dengan data lain yang dipegang oleh rakan kongsi kami, badan korporatnya yang berkaitan atau Pihak Ketiga untuk mengesahkan, mengemas kini atau meningkatkan identiti, butiran hubungan atau maklumat berkaitan pelanggan sebenar atau bakal pelanggan: dan/atau kelakuan, mengesahkan, mengemas kini atau meningkatkan identiti, butiran hubungan atau maklumat berkaitan pelanggan sebenar atau bakal pelanggan; dan/atau menjalankan aktiviti analitik data lain berkenaan dengan pelanggan sebenar atau bakal pelanggan.
  • Gunakan butiran peribadi anda untuk penipuan dan perkhidmatan Pengesahan yang disediakan oleh rakan kongsi kami dan atau rakan kongsi mereka.
  DELL Precision T5500

  Penganjur pertandingan ini ialah BuzzSaw Media. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan sila e-mel kami di : info@buzzsawmedia.com.au atau tulis kepada kami di BuzzSaw Media, 32 Punch Lane, Melbourne Victoria 3000 Australia.